خانه - صفحه اصلی
سلام کاربران گرامی
جنگ نابغه بازی است که با هدف این که بازیکنان به صورت آنلاین تروشات ذهنی خود از کلمات را به اشتراک بگذارند بنیان گذاری شده است
ولی هنوز به این امکانات نرسیده و در حال توسعه میباشد و به زودی این امکانات رو در دسترس کاربرانش خواهد گذاشت
به این صورت خواهد شد که هر کاربر میتواند مرحله ای همانند مراحل خود بازی به جنگ نابغه اضافه کند و خود به مراحل دیگر کاربران حمله کند
منتظر آن باشید ;)